Zmiany na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury

Data publikacji: 12.11.2021 r.

W wyniku rozstrzygnięcia protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu nr RPLD.06.01.02-10-0007/21, pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury - Gmina Kiernozia”, złożonego przez Gminę Kiernozia, wzrosła liczba przyznanych przez ekspertów punktów w ramach oceny (z 70,21 % na 74,46 %). W związku z powyższym zaktualizowaliśmy listę rezerwową projektów wybranych do dofinansowania.

Zaktualizowana lista rezerwowa

Artykuły powiązane

 
Top