Podniesienie dofinansowania projektu złożonego przez Miasto Łódź - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź

Data publikacji: 13.03.2023 r.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 24 440 500,21 (w tym z EFRR 23 225 365,24 PLN) do kwoty 25 183 000,81 PLN (w tym z EFRR 23 968 161,04 PLN).

Informacje o projekcie

 
Top