Zmiana treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego - Miasto Łódź

Data publikacji: 18.04.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą nr 433/17 z dnia 12.04.2017 r. zmienił treść wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej z 55 dni roboczych od złożenia wniosku o dofinansowanie do 75 dni roboczych od złożenia wniosku o dofinansowanie w § 6 pkt 4 lit. c), w wezwaniu stanowiącym załącznik do Uchwały nr 1579/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

pdfZaktualizowane wezwanie do złożenia wniosku522.29 KB

 
Top