Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 20.10.2022 r.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej. Aktualizacji dokonaliśmy po uwzględnienieu protestu do negatywnej oceny formalno-merytorycznej.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

 
Top