Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach KOP powołanej dla konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 19.04.2022 r.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu w ramach

Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna

pdf Lista projektów (291 KB)

 
Top