Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

 
Top