Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 22.09.2022 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej. Lista powstała po uwzglednieniu protestu od negatywnej oceny formalno-merytorycznej.

Lista projektów

 
Top