Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego

Data publikacji: 30.09.2022 r.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem tych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego. Aktualizacji dokonaliśmy w związku ze zwiększeniem kwoty przenaczonej na realizację projektów.

Lista projektów

 
Top