Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego

Data publikacji: 29.03.2021 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego.

Lista wniosków

 
Top