Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego

Data publikacji: 02.09.2021 r.

Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu dotyczącego kształcena ogólnego.

Skład KOP

 
Top