Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego - aktualizacja po uwzględnionym proteście

Data publikacji: 20.01.2022 r.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego. Aktualizacji listy dokonaliśmy po uwzględnionym proteście.

Lista projektów

 
Top