Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego

Data publikacji: 21.09.2021 r.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem tych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego.

Lista projektów po aktualizacji

 
Top