Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

18 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 785/20 dotyczącą zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Przyjęcie zmiany RPO WŁ 2014-2020 związane jest z koniecznością dokonania realokacji środków w celu realizacji działań służących wsparciu podmiotów negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.
Zmiany programu są stosowane od dnia 18 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2020-08-18
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top