Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

8 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przyjęcie zmiany RPO WŁ 2014-2020 związane jest z koniecznością dokonania realokacji środków w celu realizacji działań służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu, zwalczaniu epidemii COVID-19 oraz wsparciu podmiotów negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.
Zmiany programu są stosowane od dnia 8 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2020-04-08
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top