Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

08.04.2020

20 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1177/23 dotyczącą zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zmiana RPO WŁ 2014-2020 związana jest z realokacją środków w związku z postępem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych. Przesunięcia środków mają na celu zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego w ramach RPO WŁ 2014-2020, co przełoży się na jeszcze bardziej skuteczną realizację jego celów szczegółowych. Zmiana ta nie jest objęta decyzją Komisji Europejskiej.
Wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 12.0) (6,37 MB)
Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 12.0) (143 KB)

 

 
Top