Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

08.04.2020

15 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 571/22 dotyczącą zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zmiana RPO WŁ 2014-2020 (wersja 9.0) związana jest z zastosowaniem do wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność stopy dofinansowania w wysokości 100%. Zmiana ta nie jest objęta decyzją Komisji Europejskiej.
Zmiana RPO WŁ 2014-2020 (wersja 10.0) obejmuje zmiany z wersji 9.0 oraz zwiększenie alokacji na program środkami pochodzącymi z II transzy REACT-EU, przesunięcia środków pomiędzy osiami priorytetowymi, zmiany we wskaźnikach oraz wprowadza zapisy umożliwiające wsparcie osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zmiana ta uwzględnia zarówno zmiany programu operacyjnego, które nie wymagają decyzji Komisji Europejskiej, jak i te, które decyzji Komisji Europejskiej wymagają. Zmiana oczekuje aktualnie na decyzję Komisji Europejskiej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 9.0)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 10.0)
Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 10.0)

 

 
Top