Umowa o dofinansowanie projektu zawarta we wrześniu 2019 roku w ramach konkursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury

Data publikacji: 03.10.2019 r.

Poniżej przedstawiamy informacje o umowie o dofinansowanie projektu zawartej we wrześniu 2019 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,
Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

ikonka pdf Informacja o umowie (PDF 159KB)

Artykuły powiązane

 
Top