Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury

Data publikacji: 07.11.2018 r.

W związku z wolnymi środkami finansowymi, powstałymi na skutek zmiany kursu euro zwróciliśmy się do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i Pawła w Pabianiacach o wyrażenie zgody na podniesienie dofinansowania do wnioskowanego poziomu, tj. do 2 206 551,00 zł. Pierwotnie przyznane dofinansowanie było obniżone do 1 847 646,43 zł. Wnioskodawca wyraził zgodę na zwiększenie wartości dofinansowania.
Dodatkowo, w celu rozdysponowania pozostałej kwoty wystąpimy do Wnioskodawcy z listy rezerwowej o wyrażenie zgody na przyjęcie dofinansowania na obniżonym poziomie.
W związku z powyższym zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania, lista rezerwowa pozostaje bez zmian.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania121.8 KB

pdfLista rezerwowa119.66 KB

Artykuły powiązane

 
Top