Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2018 roku - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Data publikacji: 03.08.2018 r.

Poniżej przedstawiamy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2018 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17 – Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

pdfLista umów248.67 KB 

Artykuły powiązane

 
Top