Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania, oraz liście rezerwowej w ramach konkursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury

Data publikacji: 12.07.2018 r.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury wolnych środków finansowych w wysokości 1 847 646,43 PLN zwróciliśmy się do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach, której projekt pn. „Podniesienie standardów obiektu zabytkowego i poprawa dostępu do usług wraz z modernizacją i renowacją budynku Kaplicy Kindlerów przy cmentarzu ewangelickim w Pabianicach jako elementu szlaku kulturowego” znajdował się na 1. miejscu listy rezerwowej o wyrażenie zgody na dofinansowanie ww. projektu na obniżonym poziomie, tj. 71,09 % wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanego projektu.
Wobec powyższego zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania wraz z listą rezerwową.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania118.16 KB

pdfLista rezerwowa114.12 KB

Artykuły powiązane

 
Top