Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury

Data publikacji: 04.07.2018 r.

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej projektów w ramach procedury odwoławczej złożonych w ramach konkursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury oraz dostępność środków finansowych w wysokości 2 273 222,42 PLN podjęliśmy decyzję o aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania poprzez wybór projektu Gminy Daszyna, który uzyskał największa liczbę punktów w ramach procedury odwoławczej.
W związku z tym, iż wartość projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną przewyższyła wartość alokacji dostępnej w ramach konkursu utworzyliśmy listę rezerwową projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/17.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania116.63 KB

pdfLista rezerwowa117.23 KB

Artykuły powiązane

 
Top