Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 04.11.2015 r.

pdfSkład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15523.96 KB


pdfLista  projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/1553.6 KB


docxLista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach KOP powołanej dla konkursu z Działania 11.3 Kształcenie zawodowe (RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15)54.98 KB


Informujemy o zmianie załączników do Regulaminu konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 20 października 2015 r.

Zmianie uległy zapisy następujących załączników do Regulaminu:

Wprowadzone zmiany załączników do Regulaminu konkursu obowiązują od 9 grudnia 2015 roku dla każdego wniosku o dofinansowanie złożonego po tym terminie.


Informujemy o zmianie pdfRegulaminu konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15523.68 KB w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 20 października 2015 r.

Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:

Do Regulaminu dołączono dodatkowe załączniki:

Opis wprowadzonych zmian znajduje się w pdfWykazie zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15184.29 KB.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 26 listopada 2015 r.

Ponadto informujemy o wydłużeniu naboru wniosków do dnia 4 stycznia 2016 r. (poniedziałek).

 


 

 
Top