Przedstawiamy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach KOP powołanej dla konkursu z Działania 11.3 Kształcenie zawodowe

 
Top