Spotkania informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno–komunikacyjne”

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 26.02.2016 r.

Informacja o spotkaniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. "Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 - Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne".

Spotkania informacyjne odbędą się w:

  • Łodzi 7 marca 2016 r. w godzinach 9:30-13:00 (rejestracja od godziny 9:00); sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi – I piętro;
  • Bełchatowie 8 marca 2016 r. w godzinach 10:30-14:00 (rejestracja od godziny 9:00); sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro;
  • Brzezinach 16 marca 2016 r. w godzinach 9:30-13:00 (rejestracja od godziny 9:30); sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A – parter;
  • Łowiczu 9 marca 2016 r. w godzinach 10:00-13:00 (rejestracja od godziny 9:30); sala obrad Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Łowiczu, ul. Długa 12, I piętro
  • Sieradzu 9 marca 2016 r. w godzinach 9:30-13:00 (rejestracja od godziny 9:00); sala konferencyjna B Urzędu Miasta Sieradza, ul. Plac Wojewódzki 1 – II piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby właściwego punktu informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. 

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego oraz w szczególności osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania pod kątem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program spotkania

  • Rejestracja
  • Omówienie dokumentacji konkursowej - Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programów Krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich;
  • Konsultacje indywidualne.

Organizatorzy spotkań

Organizator spotkania w  Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie:
Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach:
Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania w Łodzi119.78 KB

docFormularz zgłoszeniowy - Łódź128.5 KB

pdfProgram spotkania w Bełchatowie119.72 KB

docFormularz zgłoszeniowy - Bełchatów1.04 MB

pdfProgram spotkania w Brzezinach119.8 KB

docFormularz zgłoszeniowy - Brzeziny128.5 KB

pdfProgram spotkania w Łowiczu112.89 KB

docFormularz zgłoszeniowy - Łowicz129.5 KB

pdfProgram spotkania w Sieradzu113.65 KB

docFormularz zgłoszeniowy - Sieradz1.04 MB

 

 
Top