Informujemy o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu z poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Data publikacji: 08.07.2016 r.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach osi priorytetowej VII Infrastruktura usług społecznych, działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lat a2014-2020 przeprowadzonej w terminie 31 marca 2016 – 01 lipca 2016

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny formalnej dla naboru w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne400.94 KB

 
Top