Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu z Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Data publikacji: 02.08.2016 r.

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10.001/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym345.17 KB

 
Top