Informacja o projektach wybranych do dofinasowania w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/16 - Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Data publikacji: 04.08.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 884/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r. wybrał do dofinansowania 17 projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne286.03 KB

 
Top