Informujemy o zmianie Uchwały Nr 884/16 ZWŁ z dnia 02.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru z poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach RPO WŁ 2014-2020

Data publikacji: 28.10.2016 r.

W związku z wycofaniem przez Gminę Cielądz projektu nr WND-RPLD.07.01.02-10-0043/16 zmianie uległa lista wniosków o dofinansowanie wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10.001/16 dla Osi Priorytetowej VII Infrastruktura usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie311.49 KB

 
Top