Aktualności FEŁ 2021-2027

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Aktualności FEŁ 2021-2027
Dostępnych (5) dokumentów

  Informujemy, iż nabór wskazany w Harmonogramie naborów…
Data publikacji: 27.07.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci)

Uprzejmie informujemy, że nabory wskazane w Harmonogramie naborów…
Data publikacji: 14.04.2023 | Kategoria: Wiadomości | harmonogram FEŁ2027,

 

W dniu 31 marca 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 260/23 dotyczącą przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (SZOP FEŁ2027). Wymóg przyjęcia uszczegółowienia wynika z Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Dokument wskazuje zakres (terytorialny, finansowy, przedmiotowy i podmiotowy) wsparcia oraz przedstawia informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków polityki spójności. SZOP FEŁ2027 uszczegóławia zapisy programu regionalnego, doprecyzowując typy projektów, wskazując podmioty, które mogą wnioskować o dofinansowanie, czy określając poziom dofinansowania i wskaźniki. Jego przyjęcie jest niezbędne w celu ogłoszenia naborów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Poniżej zamieszczono SZOP FEŁ2027 wraz z załącznikami.

 

pdfSzczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (2,05 MB)
pdfZałącznik nr 1 – Tabela 1. Alokacja programów w podziale na działania, wsparcie UE i wkład krajowy (w EUR) (458 KB)
pdfZałącznik nr 1 - Tabela 2. Alokacja programów w podziale na działania i zakres interwencji (494 KB)
pdfZałącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców. (1 MB)

Data publikacji: 31.03.2023 | Kategoria: Aktualności FEŁ 2021-2027
W związku z rozpoczęciem działań przygotowawczych do ustanowienia Komitetu Monitorującego…
Data publikacji: 04.11.2022 | Kategoria: Wiadomości
24 października br. Zarząd Województwa…

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2022-10-24
  • Temat dokumentu Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu Programowe
Data publikacji: 26.10.2022 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)
 
Top