Działania przygotowawcze do ustanowienia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Data publikacji: 04.11.2022 r.

W związku z rozpoczęciem działań przygotowawczych do ustanowienia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: KM FEŁ2027) oraz mając na względzie wymóg wynikający z Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 (Rozdział 5 pkt 1 oraz 6), poniżej przedstawione zostały kryteria jakie powinna spełniać osoba zgłoszona do prac w KM FEŁ2027:

  1. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  2. posiadanie doświadczenia w obszarze objętym realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027) lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem jego interwencji;
  3. aktywny udział i zaangażowanie w konsultowaniu FEŁ2027;
  4. posiadanie specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji miękkich (tj. m.in. komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, umiejętność wypracowywania kompromisów oraz wysoka kultura osobista).

Podane kryteria stanowią jedynie wskazówki jakimi powinny się kierować podmioty wyznaczające przedstawicieli do KM FEŁ2027. Spełnienie kryteriów nie podlega weryfikacji Instytucji Zarządzającej FEŁ2027, z zastrzeżeniem kryterium dot. posiadania nieposzlakowanej opinii. Brak lub utrata nieposzlakowanej opinii stanowi przesłankę odwołania przedstawiciela podmiotu wchodzącego w skład KM FEŁ2027.

 
Top