Przekazanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do Komisji Europejskiej

24 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 973/22 przyjął zmianę projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027) wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko. Dokument uwzględnia także projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.
Przyjęta wersja programu została opracowana z uwzględnieniem wyników dotychczasowych negocjacji z Komisją Europejską oraz uzgodnień z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zmieniony projekt FEŁ2027 wraz z wymaganymi załącznikami został w dniu 24 października 2022 r. przekazany przez system SFC2021 do Komisji Europejskiej.
Kolejnym etapem jest analiza dokumentu przeprowadzana przez służby KE, w wyniku której możliwe są jeszcze zmiany w programie. Planuje się, że zatwierdzenie programu przez KE nastąpi do końca 2022 roku.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Projekt prognozy oddziaływania na środowisko do FEŁ2027

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2022-10-24
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top