Komunikat dotyczący naborów z Działania FELD.04.01 i Działania FELD.02.08 Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027

Data publikacji: 14.04.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że nabory wskazane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach działań FELD.04.01 i działań FELD.02.08, ulegają przesunięciu.
Przesunięcie terminu naboru w ramach działania FELD.04.01 Drogi wojewódzkie wynika z konieczności opracowania Regulaminu wyboru projektów z uwzględnieniem ostatecznych ustaleń dotyczących alokacji, które znajdą się w aktualizacji Kontraktu Programowego.
Przesunięcie terminu naboru w ramach działania FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom wynika z konieczności opracowania Regulaminu wyboru projektów z uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów, które są aktualnie na etapie opiniowania.
O nowym terminie ogłoszenia naborów poinformujemy niezwłocznie.

 
Top