Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (3824) wiadomości ze wszystkich kategorii

Dodatkowe informacje

  • Aktualny do 2022-08-31
Data publikacji: 09.06.2022 | Kategoria: Nabory wniosków | RPLD100300IZ0010003/22

Dodatkowe informacje

  • Aktualny do 2022-08-31
Data publikacji: 08.06.2022 | Kategoria: Nabory wniosków | RPLD130300IZ0010002/22

Dodatkowe informacje

  • Aktualny do 2022-08-31
Data publikacji: 08.06.2022 | Kategoria: Nabory wniosków | RPLD100300IZ0010001/22
OBWIESZCZENIEZarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2022 r. Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2021 r. poz. 1057) oraz art. 39 ust.1 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuje się: o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie…
Data publikacji: 02.06.2022 | Kategoria: SLIDER
Strona 3 z 383
 
Top