Aktualizacja listy wniosków przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 27.09.2022 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22 w zakresie programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej. Lista została zaktualizowana w związku ze skierowaniem dwóch dodatkowych wniosków do oceny formalno-merytorycznej.

Lista wniosków

Artykuły powiązane

 
Top