Podniesienie dofinansowania projektu złożonego przez WSS im. Mikołaja Kopernika w Łodzi - infrastruktura dla usług społecznych

Data publikacji: 18.03.2024 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.02.00-10-0057/17, pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 352/24 z dnia 14 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania do kwoty 46 971 258,48 PLN (wzrost o 3 307 047,86 PLN).

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 
Top