Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 12.07.2018 r.

W związku z pojawieniem się w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) wolnych środków finansowych w wysokości 1 742 608,77 PLN, wynikających ze zmiany kursu euro (z 4,3135 w miesiącu czerwcu na 4,3631 w miesiącu lipcu),  podjęliśmy decyzję o podwyższeniu dofinansowania (w ramach EFFR) do wnioskowanego poziomu  dla projektu pn. „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”, tj. do kwoty 6 242 059,08 PLN. Beneficjent Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wyraził zgodę na zmianę  dofinansowania realizowanego projektu.
Pozostała kwota alokacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej.
Wobec powyższego zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania. Lista rezerwowa pozostaje bez zmian.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania251.82 KB

pdfLista rezerwowa222.99 KB

 
Top