Zmiany w regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego)

Data publikacji: 28.06.2017 r.

22 czerwca 2017 r. dokonano zmian w § 3 pkt. a Regulaminu Konkursu w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2. Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zmiana regulaminu polega na zwiększeniu alokacji dla wyżej wymienionego konkursu. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów przeznaczonych na konkurs wzrosła z wysokości  24 000 000 Euro do wysokości 35 133 241,46 Euro.

 
Top