Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego infrastruktury dla usług społecznych (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego)

Data publikacji: 14.06.2018 r.

W związku z pojawieniem się w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) wolnych środków finansowych w wysokości 45 673,22 PLN, wynikających ze zmiany kursu euro (z wysokości 4,3122 w maju, do wysokości 4,3135 w czerwcu),  podjęliśmy decyzję o podwyższeniu dofinansowania (w ramach EFFR) do poziomu  58,04% kosztów kwalifikowalnych dla projektu pn. „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej oddziału kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” z kwoty 4 785 147,47 PLN do kwoty 4 830 820,69 PLN. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wyraził zgodę na zmianę dofinansowania realizowanego projektu.
Wobec powyższego zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego)”. Lista rezerwowa pozostała bez zmian.

pdfZaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania195.38 KB

 
Top