Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego edukacji ogólnej

Data publikacji: 12.08.2022 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna wybrano do dofinansowania sześć projektów z listy rezerwowej.

Ponadto Gmina Brójce nr projektu WND-RPLD.07.04.03-10-0011/19, Gmina Biała Rawska nr projektu WND-RPLD.07.04.03-10-0023/19 oraz Gmina Ręczno nr projektu WND-RPLD.07.04.03-10-0013/19 złożyły rezygnację z realizacji projektu.

Wobec powyższego aktualizuje się załącznik nr 1, a uchyla się załącznik nr 2.

 
pdfLista projektów wybranych do dofinansowania (269KB)

Artykuły powiązane

 
Top