Zmiany na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego edukacji ogólnej

Data publikacji: 02.09.2021 r.

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej i decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o przywróceniu do oceny projektu złożonego przez Powiat Opoczyński, dokonaliśmy ponownej oceny wniosku nr WND-RPLD.07.04.03-10-0047/19 pn. „Powiatowe szkoły marzeń – zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego wraz z remontem i przebudową pomieszczeń szkolnych oraz remontem sali gimnastycznej”. Spełnił on wszystkie kryteria formalne i merytoryczne, uzyskując 87,37 % punktów. Z uwagi na fakt, że dostępne środki finansowe w poddziałaniu uniemożliwiają wybranie ww. projektu do dofinansowania, został on umieszczony na Liście rezerwowej projektów.

Lista rezerwowa po aktualizacji

Artykuły powiązane

 
Top