Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego edukacji ogólnej

Data publikacji: 27.05.2022 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych z EFRR w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna możliwe stało się wybranie do dofinansowania czterech kolejnych projektów z listy rezerwowej. Wobec tego, wybraliśmy do dofinansowania cztery projekty:

  • nr WND-RPLD.07.04.03-10-0020/19 złożony przez Gminę Rzeczyca,
  • nr WND-RPLD.07.04.03-10-0029/19 złożony przez Gminę Rawa Mazowiecka,
  • nr WND-RPLD.07.04.03-10-0014/19 złożony przez Gmina Rzeczyca,
  • nr WND-RPLD.07.04.03-10-0007/19 złożony przez Gminę Andrespol.

Z powodu rezygnacji Gminy Pajęczno z podpisania umowy o dofinansowanie, projekt pod nazwą „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie” o nr RPLD.07.04.03-10-0021/19 usunięto się z listy projektów wybranych do dofinansowania. Tym samym zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania

Artykuły powiązane

 
Top