Pozytywny wynik oceny formalnej wniosku Powiatu Opoczyńskiego przywróconego do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej

Data publikacji: 02.08.2021 r.

Poniżej przedstawiamy informację o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie nr RPLD.07.04.03-10-0047/19 pn. „POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego wraz z remontem i przebudową pomieszczeń szkolnych oraz remontem sali gimnastycznej” złożonego przez Powiat Opoczyński w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru dotyczącego edukacji ogólnej, przywróconego do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top