Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników

Data publikacji: 31.05.2022 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/19 dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zmianie uległ Załącznik nr 7.9 – Regulamin dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach PSF WŁ.

 
Top