Zmiana Regulaminu konkursu dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników

Data publikacji: 27.07.2022 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/19 dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników,

Zmianie uległ Załącznik nr 7.9 – Regulamin dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego.
(obowiązujący od 26.07.2022 r.)

Dodano zapisy w następujących częściach Regulaminu:
- Wprowadzenie, pkt 4 k) - w przypadku wsparcia pracodawców zatrudniających pracowników, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. w wyniku agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę odstąpiono od zasady weryfikacji czasu trwania zatrudnienia przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej;
- Rozdział IV. 2, pkt 8 – dla ww. pracodawców wprowadzono poziom dofinansowania w wysokości 80%.

 
Top