Zwiększenie całkowitej kwoty dofinansowania projektów w konkursie dotyczącym konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników

Data publikacji: 29.04.2019 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników, zwiększona została całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów i obecnie wynosi:

  • 16 721 704,10 EUR (przed zmianą 14 000 000,00 EUR), co stanowi  71 819 719,12 PLN (przed zmianą 60 239 200,00 PLN).

Zwiększenie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu ma na celu wykorzystanie całości alokacji dostępnej w ramach Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników.  
Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art. 41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.

 
Top