Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie z poddziałania - Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Data publikacji: 10.07.2019 r.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/19

 
Top