Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach naboru dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 28.09.2020 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sparwujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Lista wniosków

 
Top