Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

15 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 36/19 w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany wynikają z bieżącej aktualizacji dokumentu oraz konieczności dostosowania OFiP do zmian organizacyjnych w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Instytucji Pośredniczących.

pdfOpis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dokument obowiązujący od 15 stycznia 2019 r.1.49 MB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2019-01-15
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Zalecenia i instrukcje
 
Top