Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 07.11.2016 r.

W dniu 2 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1332/16 zmieniającą uchwałę Nr 933/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (wersja 01).

Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany obejmują
w szczególności: zadania Ministerstwa Rozwoju, zadania Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w związku zawarciem aneksu nr 1 i 2 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 16 marca 2015 r. przyjętego uchwałą Nr 283/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2015 r., zadania  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w związku zawarciem aneksu nr 1 i 2 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 23 marca 2015 r. przyjętego uchwałą Nr 285/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2015 r. Jednocześnie zaktualizowano opis procedur zapewniających skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych w związku z powołaniem Zespołu ds. własnej oceny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, jak również doprecyzowano kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących.

Z powodów formalnych zmieniono tytuł uchwały.

docxOpis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 1.24 MB (pdfskan dokumentu7.08 MB)

 
Top