Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Program Regionalny Województwa Łódzkiego

17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1012/18 w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany wynikają z bieżącej aktualizacji dokumentu oraz konieczności dostosowania OFiP do zmian organizacyjnych w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Instytucji Pośredniczących.

pdfOpis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dokument obowiązujący od 17 lipca 2018 r.1.57 MB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-07-17
  • Temat dokumentu: Certyfikacja
  • Rodzaj dokumentu: Zalecenia i instrukcje
 
Top