Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

5 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 516/20 w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany wynikają z bieżącej aktualizacji dokumentu oraz konieczności dostosowania OFiP do zmian organizacyjnych w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Instytucji Pośredniczących.

Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dokument obowiązujący od 5 czerwca 2020 r.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2020-06-05
  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top