Komentarze i wskazówki dla Wnioskodawców - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 28.06.2017 r.

Poniżej publikujemy komentarze i wskazówki dla Wnioskodawców, tj. materiał pomocniczy do wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego powrótu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

pdfMateriał pomocniczy1021.7 KB

 

 
Top